Ngày 21/11/2019  tại Hà Nội, công ty TNHH TM Khánh Linh An đã tổ chức Big Event nhằm mục đích tri ân hệ thống, tổng kết các hoạt động của công ty năm 2019. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển vượt bậc của toàn hệ thống Steam 107- Hongikskin- Bori- BIO Cell.